ZUS - mały zus w 2024 roku

mały zus - komu przysługuje?

„Mały ZUS” do preferencyjna metoda naliczania składek społecznych. Z tej formy skorzystać mogą przedsiębiorcy którzy prowadzą już działalność gospodarczą i nie korzystają z „Ulgi na Start”.  Mały ZUS to preferencyjne stawki składek z których korzystać można przez okres 24 miesięcy.  Warunki skorzystania z „Małego ZUS”:

  • nie prowadzisz innej działalności pozarolniczej i nie prowadziłeś jej w okresie 60 miesięcy przed rozpoczęciem prowadzenia bieżącej działalności
  • działalność nie jest wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, u którego przedsiębiorca był zatrudniony w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym i warunek ten dotyczy całego okresu korzystania z „Małego ZUS” czyli 24 miesięcy.

W przypadku „Małego ZUS’ istnieje również szereg wyłączeń z korzystania z tej preferencyjnej formy. Należy mieć na uwadze, że z „Małego ZUS” nie mogą skorzystać osoby które w ciągu 60 miesięcy poprzedzających rejestrację bieżącej działalności gospodarczej:

  • prowadziły działalność twórczą lub artystyczną;
  • prowadziły działalność gospodarczą w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych lub osiągały inne przychody, które są traktowane przez ustawę jako przychody z działalności gospodarczej;
  • prowadziły publiczną lub niepubliczną placówkę lub zespół placówek na podstawie prawa oświatowego
  • były wspólnikami jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, komandytowej, partnerskiej lub spółki jawnej

mały zus - Korzyści dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy którzy zdecydują się na korzystanie z preferencyjnych składek „Małego ZUS” mogą liczyć na wyraźne obniżenie comiesięcznych kosztów prowadzenia działalności przez okres maksymalnie 24 miesięcy.
Standardowe składki ZUS obliczane są procentowo od podstawy wymiaru składki, która minimalnie może wynosić 60% prognozowanego  przeciętnego wynagrodzenia brutto, czyli minimalnie od kwoty 4694,40zł.

Mały ZUS obniża podstawę wymiaru składki do wartości 30% minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli do kwoty:

  • 1272,60zł w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024
  • 1290,00zł w okresie od 01.07.2024 do 31.12.2024

Mały zus - które składki obejmuje preferencja

Przedsiębiorcy muszą pamiętać, że preferencyjne składki „Małego ZUS” odnoszą się wyłącznie do składek emerytalnych, rentowych, chorobowych i wypadkowych. Obowiązkowa w pełnej wysokości ( oczywiście zależnej od wybranej formy opodatkowania ) pozostaje składka zdrowotna. 

Więcej o składce zdrowotnej w 2024 roku:
Składka zdrowotna w 2024 roku

 

Mały zus - dokładna wysokośc składek

Wysokość składek preferencyjnych w ramach „Małego ZUS” została przez nas zilustrowana w poniższych tabelach:

StawkaMały ZUS
I-VI 2024
Mały ZUS
VII-XII 2024
Duży ZUS
Wysokość podstawy obliczenia składki1272,60zł1290,00zł4694,40zł
Składka emerytalna19,52%248,41zł251,81zł916,35zł
Składka rentowa8%101,81zł103,20zł375,55zł
Składka chorobowa2,45%31,18zł31,61zł115,01zł
Składka wypadkowa1,67%21,25zł21,54zł78,40zł
Składka Fundusz Pracy2,45%115,01zł
RAZEM OBCIĄŻENIA31,64%402,65zł408,16zł1600,32zł

Jak wynika z powyższego zestawienia wysokości składek w 2024, skorzystanie z preferencji jaką umożliwia „Mały ZUS” da przedsiębiorcy oszczędność miesięczną na poziomie +/- 1200,00zł. To realne pieniądze, które zostaną w kieszeni. W ciągu całego okresu korzystania z „Małego ZUS” przedsiębiorca zaoszczędzić może zatem aż  28 800,00zł ( 24 miesiące x 1200,00zł ).

MAŁY ZUS - jak skorzystać

W Biurze Rachunkowym Prospekt zdajemy sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Jednym z kluczowych obszarów, w którym możemy Ci pomóc, jest optymalizacja kosztów działalności, gdzie zgłoszenie Twojej firmy na „Mały ZUS” jest tylko jednym z aspektów naszego wsparcia. To znakomite rozwiązanie dla firm na początkowym etapie ich rozwoju, pozwalające na znaczne zmniejszenie obciążeń finansowych związanych ze składkami ZUS.

Jak działamy?

Nasi eksperci przeprowadzą Cię przez cały proces zgłoszenia do „Małego ZUS-u”. Od analizy kwalifikowalności Twojej firmy, przez przygotowanie niezbędnych dokumentów, aż po finalne złożenie wniosku. Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości przepisów, cały proces przebiega szybko i bezproblemowo, co pozwala Ci skupić się na najważniejszym – prowadzeniu swojego biznesu.

Dlaczego warto wybrać Biuro Rachunkowe Prospekt?

Wybierając nasze usługi, zyskujesz spokój ducha i pewność, że wszystkie formalności zostały załatwione profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Biurze Rachunkowym Prospekt stawiamy na indywidualne podejście do każdego klienta i jego potrzeb. To, co nas wyróżnia, to nie tylko kompetencje, ale także zaangażowanie w poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej!

tło kobieta
Księgowość dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami

Pełna obsługa JDG, spółek osobowych i kapitałowych w atrakcyjnych cenach z pakietami benefitów dla Ciebie i Twojej firmy.