KOMPLEKSOWE USŁUGI KSIĘGOWE

biuro_online_slider2_tlo1500

JESTEŚMY ONLINE 24/7

Do każdej usługi księgowej oferujemy nowoczesny pakiet usług online:
- darmowy system do wystawiania faktur,
- dostęp do danych finansowych 24/7,
- generowanie raportów przychody / koszty / dochody,
- podgląd księgowań na kontach syntetycznych i analitycznych,
- platformę wymiany dokumentów Biuro - Klient, Klient - Biuro,
- bezpieczną platformę komunikacji,
- aplikację do skanowania i przetwarzania OCR dokumentów.

biuro_online_slider_tlo1500

Jesteśmy profesjonalistami. Wszyscy nasi księgowi posiadają certyfikaty
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

previous arrow
next arrow

Pełna rachunkowość to najbardziej zaawansowana forma prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach. Ewidencjonujemy w księgach rachunkowych wszystkie zdarzenia gospodarcze do jakich dochodzi w ramach przedsiębiorstwa. Ewidencjonowane są nie tylko dokumenty sprzedażowe czy i zakupowe ale też wszystkie czynności jakie podejmuje pod względem finansowym i materialnym przedsiębiorstwo. Można tu w skrócie zaliczyć m.in. wszelkie zdarzenia na kontach bankowych, czynności gotówkowe, rozrachunki z kontrahentami czy pracownikami, majątek jak i źródła jego finansowania, przepływy towarów i procesy produkcyjne. Różnorodność zakresu działalności podmiotów gospodarczych determinuje zakres prowadzonej przez nas ewidencji. Zajmujemy się obsługą firm zarówno świadczących usługi, prowadzących handel oraz produkcyjnych.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy jest to bardzo czasochłonna i skrupulatna forma księgowości która ma oczywiście trudne do przecenienia zalety. Dzięki sporządzaniu rachunku zysków i strat, bilansu rocznego czy zestawienia obrotów i sald w sposób bardzo przejrzysty obrazujemy sytuację finansową przedsiębiorstwa a nasi Klienci mogą w oparciu o tak przedstawione, szczegółowe informacje podejmować decyzje zarządcze decydujące o dalszym rozwoju firmy. Outsourcing usług księgowych do naszego biura pozwoli Państwu na ograniczenie kosztów prowadzonej działalności – nie muszą Państwo budować zespołu księgowego w ramach własnej firmy. Rachunkowość prowadzimy rzetelnie, w oparciu o bieżące przepisy, terminowo i w sposób przejrzysty– zarówno dla właścicieli firm, zarządu, udziałowców jak i nadzorujących sprawozdawczość finansową urzędów. 

Zakres usług zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnego Klienta. Można wśród nich wyróżnić m.in.:

 • przygotowanie polityki rachunkowości firmy,
 • przygotowanie planu kont, rozbudowa analityki i syntetyki,
 • ewidencja dokumentów ( sprzedaż, koszty, produkcja, magazyn ),
 • prowadzenie i uzgadnianie rozrachunków z kontrahentami,
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • dostęp do danych finansowych online - 24/7,
  Nowość
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie zobowiązań podatkwych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT,
 • generowanie plików JPK,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • przesyłanie dokumentacji do KRS,
 • sprawozdawczość statystyczna dla GUS,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kredytowe, leasingowe itp,
 • przygotowywanie uchwał, zmiana umów, wprowadzanie zmian do KRS.

Prowadzenie księgowości w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów ( KPiR ) to najpopularniejsza i najczęściej spotykana forma prowadzenia comiesięcznych rozliczeń realizowanych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółek osobowych – jawnych, cywilnych i partnerskich. Realizacja tej formy rachunkowości firm jako formy uproszczonej w stosunku do Pełnej Księgowości nakłada na prowadzących firmy szereg comiesięcznych obowiązków których dopełnienie często może się wiązać z przeznaczaniem większości czasu na obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze ( np. deklaracje PIT, VAT, generowanie plików JPK ) zamiast na rozwój firmy i dbanie o jakość świadczonych usług czy sprzedaży.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom firm rozliczających się w oparciu o KPiR, oferujemy Państwu profesjonalne usługi księgowe, oparte wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i niezbędnym know how. Realizowanie usługowego prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów jesteśmy elastyczni co do powierzanego nam zakresu obowiązków i co najważniejsze wspieramy naszych Klientów wiedzą przy podejmowaniu różnych decyzji biznesowych. 

Zakres usług zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnego Klienta. Można wśród nich wyróżnić m.in.:

 • ewidencja dokumentów ( przychody, koszty ),
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • dostęp do danych finansowych online - 24/7,
  Nowość
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie zobowiązań podatkwych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT,
 • generowanie plików JPK,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kredytowe, leasingowe itp.

Rozliczanie dochodów na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego jest najprostszą formą księgowości mającą postać ewidencji wyłącznie przychodów. Ponoszone koszty nie wpływają na wysokość należnego podatku gdyż jest on obliczany wyłącznie na podstawie przychodu. Niemniej dokumentacja kosztowa musi być gromadzona na ewentualne potrzeby kontroli skarbowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą które wybrały tę formę opodatkowania mogą być również czynnymi podatnikami VAT co wiąże się z koniecznością prowadzenia dodatkowego rejestru – rejestru VAT. Co za tym idzie, niezbędne jest wówczas przekazywanie do właściwego Urzędu Skarbowego jednolitych plików kontrolnych JPK. 

Zakres usług zawsze dostosowujemy do potrzeb konkretnego Klienta. Można wśród nich wyróżnić m.in.:

 • ewidencja dokumentów ( przychody, koszty ),
 • monitoring należności i zobowiązań,
 • dostęp do danych finansowych online - 24/7,
  Nowość
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • sporządzanie listy płac,
 • wyliczanie zobowiązań podatkwych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT,
 • generowanie plików JPK,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby kredytowe, leasingowe itp.

Księgowa z Łukowa dla małych i średnich przedsiębiorstw

Nasza księgowa z Łukowa oferuje swoje usługi zarówno dla małych, jak i średnich przedsiębiorstw, które potrzebują wsparcia w zakresie prowadzenia księgowości. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą skupić się na rozwijaniu swojej działalności, nie martwiąc się o bieżące sprawy związane z księgowością. Usługi księgowe obejmują między innymi prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczenia podatkowe, obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

Zobacz -> firma bez ZUS – Łuków.


Podstawowy zakres obowiązków Twojej księgowej z Łukowa

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to jedno z podstawowych zadań każdej księgowej. Księgowa z Łukowa dba o to, aby wszystkie dokumenty były prawidłowo zaksięgowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu przedsiębiorcy mają pewność, że ich firma jest prowadzona zgodnie z prawem, co pozwala uniknąć ewentualnych problemów związanych z kontrolami ze strony organów państwowych.


Rozliczenia podatkowe

Rozliczenia podatkowe to kolejne zadanie, które wykonuje księgowa z Łukowa. W ramach tego obszaru usług księgowej należy między innymi sporządzenie deklaracji podatkowych oraz rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).


Obsługa kadrowo-płacowa

Księgowa z Łukowa oferuje również obsługę kadrowo-płacową, która obejmuje między innymi prowadzenie akt osobowych pracowników, sporządzanie list płac oraz rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą być pewni, że ich firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz że wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracowników są prawidłowo załatwione.


Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Oprócz standardowych usług księgowych księgowa z Łukowa oferuje również doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej. Oznacza to, że pomaga przedsiębiorcom znaleźć sposoby na to, by zoptymalizować ich obciążenia podatkowe i tym samym zwiększyć rentowność prowadzonej przez nich działalności.