Koszt zatrudnienia pracownika w 2024 roku na umowę o pracę

Z tego krótkiego artykułu, dowiesz się jak kształtują się koszty zatrudnienia po stronie pracodawcy w roku 2024.

Rok 2024 jest kolejnym z rzędu rokiem, w którym koszty zatrudniania pracownika wzrastają w stosunku do roku poprzedniego. W roku 2024 wzrost kosztów odbywać się będzie tak jak w roku 2023 dwukrotnie.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.09.2023 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku 2024:

  • od dnia 1 stycznia 2024 obowiązuje minimalne wynagrodzenie brutto za pracę w wysokości 4242,00zł oraz minimalna stawka godzinowa brutto w wysokości 27,70zł
  • od dnia 1 lipca 2024 minimalne wynagrodzenie brutto za pracę wynosić będzie 4300,00zł a minimalna stawka godzinowa brutto wynosić ma 28,10zł  

Koszt zatrudnienia pracownika na Umowę o Pracę w wymiarze pełnego etatu, jaki pracodawca musi ponieść obejmuje nie tylko wynagrodzenie brutto tej osoby. W skład kosztu zatrudnienia pracownika wchodzą:

  • wynagrodzenie brutto pracownika
  • składki ZUS finansowane przez pracodawcę
  • wpłaty na rzecz Pracowniczego Planu Kapitałowego finansowane przez pracodawcę*

* wpłaty na PPK nie są obowiązkowe pod warunkiem, że pracownik złoży deklarację o rezygnacji  z PPK. Dla potrzeb niniejszej kalkulacji przyjęliśmy, że wpłaty te są dokonywane. 

Poniższe tabele przedstawiają koszty zatrudnienia pracownika wraz z obciążaniami pracodawcy, przy założeniu wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w opisanych okresach:

Od 01 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024

Składnik wynagrodzeniaKwotaStawka
Wynagrodzenie brutto4242,00 zł-
Składka emerytalna414,02 zł9,76%
Składka rentowa275,73 zł6,5%
Składka wypadkowa70,84 zł1,67%
Składka na FP103,92 zł2,45%
Składka na FGŚP4,24 zł0,1%
Wpłata podstawowa na PPK63,63 zł1,5%
Razem składki932,38 zł21,98%
ŁĄCZNY KOSZT5174,38 zł

Od 01 lipca 2024 do 31 grudnia 2024

Składniki wynagrodzeniaKwotaStawka
Wynagrodzenie brutto4300,00 zł-
Składka emerytalna419,68 zł9,76 %
Składka rentowa279,50 zł6,5 %
Składka wypadkowa71,81 zł1,67 %
Składka na FP105,35 zł2,45 %
Składka na FGŚP4,30 zł0,1 %
Wpłata podstawowa na PPK64,50 zł1,5 %
Razem składki945,14 zł21,98 %
ŁĄCZNY KOSZT5245,14 ZŁ

Kompleksowe usługi kadrowo-płacowe dla Twojej Firmy z Biurem Rachunkowym Prospekt!

W Biurze Rachunkowym Prospekt rozumiemy, jak istotna jest sprawna i precyzyjna obsługa kadrowo-płacowa w każdej firmie. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania kadrą i płacami dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Niezależnie od wielkości Twojej firmy – czy zatrudniasz jednego, kilku, czy kilkudziesięciu pracowników – zapewniamy profesjonalne wsparcie i indywidualne podejście. Nasza oferta obejmuje dokładne prowadzenie dokumentacji kadrowej, obliczanie wynagrodzeń oraz zarządzanie wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem, co pozwala Ci skoncentrować się na kluczowych aspektach Twojej działalności.

specjalna oferta na indywidualne rozliczenia dla pracowników

W Biurze Rachunkowym Prospekt doceniamy zarówno naszych klientów biznesowych, jak i ich pracowników. Dlatego oferujemy specjalne rabaty na indywidualne usługi rozliczeniowe dla pracowników firm, z którymi współpracujemy. Oznacza to, że każdy pracownik może skorzystać z naszej profesjonalnej pomocy w zakresie indywidualnych deklaracji podatkowych, optymalizacji podatkowej czy innych kwestii finansowych – wszystko to w atrakcyjnych cenach. Jest to doskonały sposób na zaoferowanie dodatkowych korzyści Twoim pracownikom, podkreślając tym samym Twoje zaangażowanie w ich dobrostan finansowy.

Kadry i płace dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami

Obsługa kadrowa i płac dla Twojej firmy bez względu na to czy prowadzisz JDG czy spółkę. Obsługujemy podmioty zatrudniające zarówno jednego, kilku jak i kilkudziesięciu pracowników.