Zwrot VAT zapłaconego za granicą

Prowadzisz działalność gospodarczą i odbywasz podróże służbowe do innych krajów Unii Europejskiej? Jeżeli tak, to z pewnością za granicą ponosisz pewne koszty związane z wyjazdem, takie choćby jak zakup paliwa, opłaty za noclegi czy wyżywienie. Dokonując tych wydatków płacisz za granicą podatek VAT. Jeżeli jesteś podatnikiem podatku VAT w Polsce i zbierasz dokumenty dowodzące ponoszonych wydatków za granicą możesz odzyskać zapłacony VAT. 

Za jakie wydatki możemy odzyskać Twój VAT?

Katalog kosztów ponoszonych za granicą podlegających procedurze zwrotu VAT jest bardzo szeroki. Jako najistotniejsze jednak należy wymienić wydatki na:

  • zakup paliwa
  • zakup części i koszty naprawy
  • opłaty drogowe i inne związane z użytkowaniem dróg
  • koszty zakwaterowania
  • koszty transportu publicznego
  • wynajem środków transportu
  • koszty związane z targami
  • dobra luksusowe, reprezentacyjne i biurowe

Jakie dokumenty musisz posiadać?

Aby starać się o zwrot VAT zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej musisz posiadać dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku. Mogą to być zarówno faktury, paragony, rachunki – muszą zawierać NIP sprzedawcy.

Czy każdy może wnosić o zwrot VAT?

O zwrot zapłaconego za granicą podatku VAT mogą wnioskować czynni podatnicy VAT w Polsce. Jeżeli zatem jesteś objęty zwolnieniem ogólnym z VAT ( obroty do 200 000 zł w poprzednim roku ) lub wykonujesz wyłącznie czynności zwolnione z podatku VAT o taki zwrot nie możesz się strać. W praktyce jednak większość podmiotów o dużym zasięgu działalności jest podatnikami VAT.

Za jaki okres można wnioskować o zwrot?

O zwrot VAT zapłaconego za granicą można wnioskować najpóźniej do 30 września roku następującego po roku poniesienia kosztu. Zatem do 30 września 2021 roku można wnioskować o zwrot wydatków poniesionych nie dalej jak w roku 2020.

Zleć nam odzyskanie zapłaconego VATu za granicą